Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, 17 June 2010

berserah diri

BERSERAH DIRI

3:39
Bismillaahirrahmaanirrahii
m

Kesulitan itu pasti diiringi dengan kemudahan
Sebagaimana kesabaran diiringi dengan jalan keluar dari kesulitan
Sesudah perjuangan akan diraih kemenangan yang menyenangan
Hiburlah kesedihanmu, tiada sesuatupun yang kekal
Dan kesedihanmu juga pasti tidak akan selamanya

Bila krisis telah memuncak tiada lain tempat mengadu
Hanyalah pada Allah Rabb mu
Jangan biarkan dadamu terasa sempit ketika menghadapi saat yang kritis
Jika ia memuncak harapkanlah jalan keluarnya
Hanya pada Rabbmu Ar Rahman

Sabar lah menghadapi hari-hari yang sulit
Karena semua kesulitan pasti ada akhirnya
Dan kesabaran itu hanya dimiliki oleh orang-
yang mempunyai kedudukan yang mulia

Bila kesusahan datang menimpa diri,
Kegelisahan mulai menghantui
Kesulitan mulai memuncak,Bencana kian membesar,
Semua jalan terasa begitu sempit
Maka serulah Allah...serulah Allah
Serulah Rabbmu Ar-Rahman dan Ar-Rahim

Dialah yang Maha besar lagi Maha Penyantun
Dialah yang menguasai Arsy
Dialah yang menguasai langit dan bumi
Dialah yang menghilangkan bencana,
Melenyapkan kesusahan dan memudahkan kesulitan
Dialah Rabb mu yang Maha memelihara
Dan memberikan jalan keluar

Sesungguhnya tidak ada hijab antara Allah dengan hamba-Nya
Tetapi banyak sekali hijab antara seorang hamba dengan Tuhan-nya
Buanglah....! Singkirkanlah hijab-hijab di dalam diri
Bukalah mata hati ... buanglah segala penyakit di dalamnya...
Singkirkan segala iri hati, dengki dan sombong
Riya, syirik besar dan syirik kecil yang mungkin tersembunyi
Sambung lagi silaturahmi yang mungkin terputus
Jagalah lisan yang mungkin tidak terkendali
Mari benahi diri mengharap Ridha Ilahi...

Syukuri ketetapan Allah atas apapun yang terjadi
Syukuri nikmat yang telah diberikan dengan cara berbagi dengan sesama
Syukuri musibah yang menimpa sebagai pahala akhirat dan penghapus dosa
sebagai tanda kasih sayang Allah
Karena sesungguhnya hukuman atas sebuah dosa di akhirat itu sangatlah pedih

Berbaik sangkalah pada Rabbmu.selalulah berfikir positif
Sesungguhnya musibah, bencana dan kesulitan-
yang menimpa bukan hanya sekedar cobaan dari Allah
Tetapi semua itu juga kesempatan yang diberikan Allah kepada seorang hamba

Kesempatan untuk kembali kejalan yang benar
Kesempatan untuk bertobat sebagai penghapus dosa
Kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa
yang menumpuk dalam diri tanpa kita sadari
Kesempatan untuk menjadi lebih baik
Kesempatan untuk menjadi hamba yang dimuliakan-Nya
Karena Allah tahu Hamba-Nya tidak akan sanggup memikulnya,
Menghadapi balasan diakhir masa kelak
Karena Allah Menyayangi Hamba-Nya
Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim

Akan tetapi...
Kebanyakan manusia melupakan kemurahan-Nya
Mengingkari kebaikan-Nya
Tidak mengakui Karunia-Nya
Tidak Mensyukuri Nikmatnya
Padahal Allah.....
Tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepada-Nya
Dia tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang berdoa Pada-Nya
Karena Allah TIDAK PERNAH TIDUR
Sebesar harapan seorang hamba kepada Allah
Kesediaan menghadap dan berlindung PadaNya
Sebesar itu pulalah Allah memberikan jalan keluar dan pertolongan
Serta mengabulkan doa hamba-Nya

Apabila semua hubungan telah terputus
Dan semua pintu ditutup
Allahlah yang akan melenyapkan kesusahan Kita
Mari singkirkan semua hijab antara kita dengan Allah
Karena pertolongan Allah itu sangatlah dekat

Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah SWT
Maka Allah akan memberikan jalan keluar
dari setiap persoalan kehidupannya
Allah juga akan memberikan rezeki
Dari sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya

Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu Pasti ada kenudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu Pasti ada kemudahan.
Maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan)
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan ) yang lain
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu sandarkan pengharapan
(QS Alam Nasyirah : 5-8)

No comments:

Post a Comment